โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Package Tour on Duenshine Resort Kwai Yai Kanchanaburi
โปรแกรม Unseen กาญจนบุรี “เกาะหมูป่า”
วันแรก กาญจนบุรี – ล่องเรือเขื่อนศรีนครินทร์ – Unseen เกาะหมูป่า - น้ำตกเอราวัณ
07.00 น. เริ่มออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี
10.00 น. ถึงจังหวัดกาญจนบุรีพบกับทีมงานของเดือนฉายรีสอร์ท รอต้อนรับท่าน ณ จุดนัดพบพาท่านแวะเที่ยวชมสุสานทหารสัมพันธมิตร เก็บความประทับใจจากข้อความที่ระลึกถึงทหารผู้กล้า เหมาะสมแก่เวลาเดินทางสู่สะพานข้ามแม่น้ำแควพาท่านเที่ยวชมสัญลักษณ์ประจำ จังหวัดกาญจนบุรีสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เดินเลือกซื้ออัญมณีเครื่องประดับที่ตลาดพลอย พบร้านค้ามากมายหลายสิบร้านให้เลือกซื้อเดินทางต่อสู่ เขื่อนศรีนครินทร์ ชมนาฬิกาแดดยักษ์บอกเวลาเที่ยงตรงอย่างไม่น่าเชื่อ พาท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์กับเรือขนาดใหญ่ ชมสันเขื่อนแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถ่ายรูปกับทะเลน้ำจืดอันกว้างใหญ่ ชมเกาะหมูป่า ให้อาหารหมูป่านับพันตัว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือจากนั้นเดินทางสู่น้ำตกเอราวัณเที่ยวชมน้ำตกที่ สวยงามแห่งหนึ่งในกาญจนบุรี มีน้ำตกถึง 7 ชั้น เล่นน้ำกันให้เต็มที่
16.00 น. ออกเดินทางสู่กลับกาญจนบุรี
17.00 น. ถึงโรงแรมที่พักริมแม่น้ำแควใหญ่ เดือนฉายรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำสระว่ายน้ำ ตกปลา สังสรรค์
18.00 น. พบกันที่แพเธคของรีสอร์ท ล่องแพเธคคาราโอเกะ รับประทานอาหารอร่อยๆบนแพ สนุกกับดิสโก้เธคมันส์ๆ (อาหารพร้อมมิ๊กเซอร์โค้ก โซดา น้ำ น้ำแข็ง)
22.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 กาญจนบุรี – ซื้อของฝาก – วัดถ้ำเสือ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
09.30 น. พาท่านเที่ยวชมโรงถ่ายทำภาพยนตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมฉากถ่ายทำอันสวยงาม บนเนื้อที่กว่า 1500 ไร่ ถ่ายรูปในฉากตระการตา เสมือนท่านได้อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาท่านเที่ยววัดถ้ำเสือ นั่งรถกระเช้าขึ้นไปสักการะขอพรจากหลวงพ่อโต และสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนเจดี 7 ชั้นแวะซื้อของฝากจากร้านชื่อดัง ซื้อขนมเมืองกาญจน์แสนอร่อยฝากคนทางบ้านจากนั้น ส่งท่านเดินทางกลับบ้านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและประทับใจ
อัตราค่าบริการ ท่านละ 2,300 บาท ( 40-50 ท่าน )
อัตราค่าบริการ ท่านละ 3,000 บาท ( 20-30 ท่าน )

อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าอาหารตามรายการ
ค่าที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน, ไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง, ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 100,000 บาท, ค่าเข้าอุทยาน, ค่าเข้าชมสถานที่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม อาหารเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รถบัสVIP 2 ชั้น 2 คัน บริการไป กลับ กรุงเทพ กาญจนบุรี
*หมายเหตุ
- โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
- ชุดสำหรับเล่นน้ำ
- อุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวของแต่ละท่านที่จำเป็น
- ยาสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว
- อุปกรณ์และเหยื่อตกปลาสำหรับท่านที่ชอบกีฬาตกปลา
ขึ้นด้านบน