สระว่ายน้ำ

เดือนฉายรีสอร์ท มีบริการสระว่ายน้ำอยู่ติดริมน้ำแควใหญ่ ท่านสามารถสนุกสนาน เพลิดเพลิน กับการว่ายน้ำพร้อมชื่นชมทัศนียภาพสวย ๆ รอบสระได้อย่างมีความสุข