ห้องอาหาร (มูนริเวอร์)

เดือนฉายรีสอร์ท มีบริการห้องอาหารมูนริเวอร์ ซึ่งห้องอาหารนี้จะอยู่ติดกับแม่น้ำแควใหญ่ ท่านสามารถรับประทานอาหารพร้อมทั้งชื่นชม กับทัศนียภาพบริเวณรอบๆ ห้องอาหารได้อย่างเพลิดเพลิน

ห้องอาหารจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น.