โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
โปรแกรมท่องเที่ยว เขาช้างเผือก Romantic Adventure
 

โปรแกรม กาญจนบุรี-เขาช้างเผือก จองโปรแกรมทัวร์


(1) วันแรกของการเดินทาง ( กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี )

วันแรก
พบกันที่เดือนฉายรีสอร์ท เช็คอินท์เข้าห้องพัก
ช่วงเย็น
พบกับทีมงาน แนะนำเส้นทาง อธิบายรายละเอียด จับคู่บัดดี้เวลาขึ้นเขา ตรวจเช็คอุปกรณ์และความพร้อม หากขาดสิ่งใดจะได้จัดหา
ให้พร้อม รับประทานอาหารเย็น(1) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

(2) วันที่สอง ( เขาช้างเผือก)

05.00 น.
พบกันที่หน้าล็อบบี้ ทานกาแฟ โอวัลติน รองท้อง พร้อมแล้วขึ้นรถตู้เดินทางสู่ อ.ทองผาภูมิ ถึง อ.ทองผาภูมิ รับประทานอาหารเช้า(2)
รับเจ้าหน้าที่ อาหารและอุปกรณ์ เดินทางสู่ตลาดอีต่อง
09.00 น.
พบกับลูกหาบ แบ่งสัมภาระ ลูกหาบจะแบกสัมภาระส่วนกลาง เต็นท์ น้ำดื่ม อาหาร และหากมีพื้นที่เหลือ จึงจะ แบ่งของจากผู้หญิง
เท่าที่รับได้ แจกน้ำดื่มประจำตัว พร้อมแล้วออกเดินทาง ระหว่างทางไม่มีต้นไม้ใหญ่ มีแต่ทุ่ง หญ้าคา ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบาย
ความร้อนและป้องกันแสงแดดได้ดี หมวกกันแดด ถุงกันทาก ถุงมือ ไม้เท้า ยาฉีดกันยุงเช่น OFF ซึ่งสามารถป้องกันทากได้บ้าง และคู่บัดดี้ควรดูแลกันตลอดเส้นทาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน(3) (อาหารห่อ) ระหว่างทาง
บ่าย
ถึงจุดตั้งแค้มป์ (Base camp) ซึ่งอยู่ห่างจากยอดเขาไม่ไกล สามารถมองเห็นยอดเขาและสันคมมีดได้จากที่นี่ จัดการเต็นท์และ
จัดเก็บสัมภาระแต่ละท่านให้เรียบร้อย พักผ่อนสักครู่ จากนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการไปยอดเขา ช้างเผือก เริ่มออกเดินทางขึ้นสู่ยอด
เขาผ่านหน้าผาชัน 90องศา จุดเริ่มต้นสันคมมีดและผ่านสันวัดใจ คำเตือน ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากทางเดิน
บางช่วงเป็นพื้นหินตะปุ่มตะป่ำ แคบเพียงครึ่ง เมตร และสูงชัน ถ่ายภาพร่วมกันบนยอดเขา แล้วรีบเดินทางกลับสู่ Base camp
ก่อนจะมืด
เย็น
ชมอาทิตย์ลับขอบฟ้า ถ่ายรูปความงามเก็บไว้ ร่วมกันรับประทานอาหารเย็น สังสรรค์และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 อีต่อง – กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ

เช้า
ตื่นเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นรับประทานอาหารเช้า (5) เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยแจกจ่ายน้ำดื่มและเสบียงรองท้อง จากนั้นออกเดินทาง
กลับโดยมีเป้าหมายกลับไป รับประทานอาหารกลางวันที่ด้านล่าง
เที่ยง
หรือบ่าย รับประทานอาหารกลางวัน (6) อาบน้ำแล้วเดินทางกลับ แวะน้ำพุร้อนหินดาด แช่น้ำแร่คลายกล้ามเนื้อ
เย็น
กลับถึงเดือนฉายรีสอร์ท ส่งท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ – โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
4 – 5 ท่าน ราคาท่านละ 4500 บาท
6 – 7 ท่าน ราคาท่านละ 3800 บาท
8 – 10 ท่าน ราคาท่านละ 3450 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง ไปกลับ กาญจนบุรี - เขาช้างเผือก พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
- ห้องนอนที่เดือนฉาย 1 คืน เต็นท์นอนบนเขา 1 คืน
- ค่าอาหารตามโปรแกรม

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ชุดที่ใช้เดินป่า ควรเป็นกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว สวมใส่สบาย
- รองเท้าหุ้มส้นสวมใส่สบาย พื้นไม่ลื่น
- ถุงกันทาก หมวกกันแดด ครีมกันแดด
- เสื้อกันหนาว เสื้อกันฝน
- ถุงนอน ชุดนอนที่อบอุ่น
- รองเท้าแตะ ไฟฉาย ยาประจำตัว
- ของใช้ส่วนตัว แป้งเย็น ยากันยุงและแมลง ทิชชูแห้งและเปียก ไฟแช็ค
- อาหารให้พลังงานระหว่างเดินเช่นลูกอม ขนมตุ๊บตั๊บ ขนมปังแก้หิวระหว่างทาง ของกินส่วนตัว
- กล้องถ่ายรูป
- อุปกรณ์แค้มป์ปิ้งที่ท่านมี

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไป
- บนยอดเขาช้างเผือก ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ แต่มีสัญญาณโทรศัพท์GSM
- บนยอดเขา มีห้องน้ำ แต่อาจจะไม่สะดวกสักเท่าไร ไม่มีน้ำอาบ น้ำที่นำไปเฉพาะดื่มและทำอาหารเท่านั้น
- บนยอดเขา อากาศแปรปรวน โดยปกติมักมีฝน และมีลมแรง โดยเฉพาะกลางคืน
- ชุดเดินป่า ควรเป็นเสื้อผ้าที่โปร่งสบาย ระบายความร้อนและกันแดดได้ดี
  อาจจะใช้เสื้อแขนสั้นและใส่ถุงแขนช่วย กางเกงขายาว ถุงมือป้องกันหญ้าคาที่สูงและคม
- ระหว่างเดินป่า ขึ้นเขา ค่อยๆเดินพักผ่อนเป็นระยะเมื่อเหนื่อย อย่าดื่มน้ำมากในคราวเดียว เพราะจะทำให้จุกและเดินทางลำบาก
- ควรใช้ไม้เท้าช่วยเวลาเดินทาง เพื่อผ่อนแรงและกันลื่น ไม้เท้าที่ใช้ไม่ควรแหลมคม
- เขาช้างเผือก มีทาก เยอะหรือน้อย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสภาพอากาศ ควรเตรียมถุงกันทากไปด้วย
- ใครที่กลัวความสูง ต้องมีบัดดี้คอยเดินอยู่ด้านข้างโดยตลอด (กรุณาจับคู่กับคนที่ไม่กลัวความสูง)
- เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ แบบฉับพลัน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน
- มีอุปกรณ์แคมป์และ gadget อะไรเตรียมไปลุยได้เต็มที่
- ลูกหาบจะให้หาบของส่วนกลาง เต็นท์และอาหารเท่านั้น เป้แต่ละท่านควรใส่เฉพาะของที่จำเป็นและแบกเดินไหว
- ท่านใดคิดว่าแบกเป้เดินไม่ไหวสามารถจ้างลูกหาบเพิ่มส่วนตัวได้ครับ ลูกหาบแบกของไม่เกิน 30 kg

 Tel. 086-3212220  จองโปรแกรมทัวร์ Booking Online

ขึ้นด้านบน