โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
ตกปลา
สนุกสนานกับการตกปลาที่เดือนฉายรีสอร์ท ปลาหลากหลายชนิดรอให้นักตกปลามาค้นหา ปลาตะเพียน กระแห กระมัง สร้อยขาว
สร้อยนกเขา หมอตะกรับ กดเหลือง กดคัง กระทิง กดหม้อ สังกะวาด กระสูบ มรกต(สวายผสมเทโพของซีพีที่หลุดกระชังมา)
เทคนิคการตกและเหยื่อที่ใช้ได้ผล ปลากินพืชทั้งหลาย ใช้รำขนมปังหรือเหยื่อสูตรต่างๆ ตกด้วยตะกร้อหน้าดิน เกี่ยวเม็ดโฟม
หรือขนมปังไส้เดือนใช้ได้กับปลาทุกชนิด ขนมปังตัดชิ้นเล็กๆร้อยมาลัยแล้วพ่นหัวเชื้อหรือจิ้มในน้ำแกง ปลากระสูบใช้ สปูน
ปลั๊กดำตื้น popper spinner ส่วนช่อนและชะโดนานๆเจอตัวแต่ไซส์ใหญ่ เหยื่ออื่นๆที่ท่านมีมาทดลอง ปลาที่นี่กินหลากหลาย
เช่นกล้วย เส้นก๋วยเตี๋ยว เหยื่อหมัก กุ้งฝอย