โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
จักรยาน
จากเดือนฉายรีสอร์ท ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลเลย ท่านสามารถปั่นจักรยานไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,
ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ริมแม่น้ำ , วัดถ้ำเขาปูนตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดญวน , วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ,
สุสานทหารสัมพันธมิตรเพลิดเพลินกับบรรยากาศ 2 ข้างทางแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ทุ่งนา ป่าเขา อากาศบริสุทธิ์ ทัศนียภาพงามๆ
เลือกเส้นทางได้ว่ามีแรงแค่ไหนตั้งแต่ 5 – 15 กิโลเมตรหรือจะมากกว่านั้นก็จัดให้ได้ สอบถามเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวได้ที่เดือนฉายรีสอร์ท